Κατηγορίες

Πληροφόρηση

Οι τιμές είναι διαθέσιμες μόνο στους εγγεγραμένους χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και αφού επιβεβαιωθεί η εγγραφή τους.

ΠληρωμέςΣτυλεοί

Πλαστικοί κρικοφόροι στυλεοί 10μl

Πλαστικοί κρικοφόροι στυλεοί 1μl

Βαμβακοφόροι στυλεοί με υλικό μεταφοράς STUART

Βαμβακοφόροι ξύλινοι στυλεοί, αποστειρωμένοι ανά ένας

Βαμβακοφόροι ξύλινοι στυλεοί, μη αποστειρωμένοι

Βαμβακοφόροι ξύλινοι στυλεοί, εντός σωληναρίου