Κατηγορίες

Πληροφόρηση

Οι τιμές είναι διαθέσιμες μόνο στους εγγεγραμένους χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και αφού επιβεβαιωθεί η εγγραφή τους.

ΠληρωμέςΣωληνάρια με αντιπηκτικό K3 EDTA

EDTA κόκκινα επίπεδα

EDTA κόκκινα στρογγυλά