Κατηγορίες

Πληροφόρηση

Οι τιμές είναι διαθέσιμες μόνο στους εγγεγραμένους χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και αφού επιβεβαιωθεί η εγγραφή τους.

ΠληρωμέςΙατρικό εργαστήριο Μικροβιολογίας - Βιοπαθολογίας

Cups Αναλυτών

Strips αιμοληψίας

Ανοσοχρωματογραφία tests

Αντιγόνα

Αντιδραστήρια BIOSIS

Αντιδραστήρια latex

Αντιδραστήρια SGM Ιταλίας

Αντιδραστήρια προθρομβίνης

Αντικειμενοφόρες πλάκες

Βαμβάκι

Γάντια

Διηθητικό χαρτί

Ζώνη αιμοληψίας

Θρεπτικά υλικά

Καλλιέργειες ούρων

Καλυπτρίδες

Κυβέττες

Μητροσκόπια

Μικροαιματοκρίτες

Οινόπνευμα

Ομάδες αίματος

Ουροδοχεία

Παραφίλμ

Πιπέττες καθίζησης

Πώματα σωληνάριων

Ρύγχη πιπεττών

Στατώ

Στυλεοί

Σύριγγες / Βελόνες / Πεταλούδες

Σωληνάρια καθίζησης

Σωληνάρια με αντιπηκτικό K3 EDTA

Σωληνάρια πλαστικά

Σωληνάρια προθρομβίνης

Ταινίες ούρων

Τρυβλία Petri άδεια

Χαρτοσέντονα

Nycocard

Προτεινόμενα Προϊόντα

Sample cups (tube)

Πώμα διαμέτρου 12 mm

Ουροδοχείο αποστειρωμένο